Praktische info Psychiatrie

Praktisch

Aanmelden

Voel je je uitgenodigd door mijn manier van werken neem gerust contact met mij op. Dat kan via het contactformulier of telefonisch. Ik bel je dan binnen een week terug, zodat we samen kunnen kijken of ik een passende begeleiding en behandeling kan bieden voor jouw situatie. Als we beide “ja” voelen maken we een eerste afspraak (deze is betaald). Voor de datum van de eerste afspraak moet ik een verwijzing van jouw huisarts ontvangen. Daarin moet duidelijk vermeld staan waarom je verwezen wordt, jouw klachten, vermoeden van de diagnose en indicatie voor specialistische ggz. Na ons telefonisch overleg stuur ik jou per mail nog een aantal documenten met praktische informatie over mijn manier van werken (zorgovereenkomst).

In de eerste fase van intake (2-4 gesprekken) leren we elkaar kennen. Ik verzamel informatie en op basis hiervan maak ik een beschrijvende diagnose en stel een DSM V diagnose. Tijdens de diagnostiek gebruik ik vooral het directe contact met jou, maar informatie van vorige hulpverleners of vragenlijsten kunnen helpen het beeld vollediger te maken. Vanaf januari 2022 moet er een vragenlijst afgenomen worden welke de zorgtypering bepaald.

Deze stappen zijn noodzakelijk om de zorg vergoed te krijgen.

Als dit helder is stellen we samen een behandelplan op en starten met de behandelfase.

Elke 3 maanden evalueren we de behandeling. Dit gebeurt met behulp van een digitale vragenlijst OQ45. Dit wordt ROMen (Routine Outcome Monitoring) genoemd. Dit is wederom een verplichting vanuit de verzekeraars en geeft naast het direct contact een andere blik op het therapeutisch proces.

VOOR VERWIJZERS:

Cliënten kunnen aangemeld worden via klarity@zorgmail.nl. Ik ben ook te vinden op Siilo app (AVG proof app voor medische professionals). Graag verwijzen voor Specialistische GGz. Bij problemen kan de verwijzing ook per post gestuurd worden. Neem aub contact met mij op voor het juiste postadres. In het geval dat dat er al contact is geweest tussen mij en cliënte en indicatie voor behandeling binnen Klarity is gesteld kan cliënte de verwijzing op papier meenemen naar het eerste gesprek binnen de praktijk.

Kosten en vergoeding

Ik heb besloten geen contracten af te sluiten met verzekeraars, omdat ik overtuigd ben dat er op deze manier meer energie en ruimte overblijft voor de therapie. Mijn verlangen is jou werkelijk te ontmoeten en niet bezig te moeten zijn met onderhandelingen over geld, politiek etc.

Tarieven

Overgang naar Zorg Prestatie Model (ZPM)

Per januari 2022 wordt er in de ggz gewerkt met een nieuw financieringssysteem, hetZorgprestatiemodel. Dit heeft andere tarieven tot gevolg, die onder andere afhankelijk zijn van de discipline van jouw behandelaar, de duur van het consult en of het diagnostiek of behandeling betreft. Hieronder vind je een overzicht van de tarieven voor 2022.

Als cliënt zal je merken dat de facturen duidelijker zijn: je ziet precies op welke datum je welke consult hebt gehad, en hoelang dat duurde. Elke maand ontvang je een factuur welke je naar de verzekeraar kan sturen. Zeer waarschijnlijk gaat de verzekeraar pas vanaf april of mei 2022 op deze manier kunnen uitkeren. Tot die tijd blijft de voorschot regeling van kracht (zie hieronder voor uitleg).

Vanaf de invoering van het ZPM betaal je je eigen risico niet meer achteraf over een jaar, zoals het tot nu toe gebeurde. Vanaf 1 januari 2022 kun je periodiek een factuur verwachten voor de ontvangen zorg in de periode daarvoor. Houd er rekening mee dat je eigen risico gaat tellen zodra je zorg en/of medicatie ontvangt uit je basispakket.

Vraag vooraf goed na wat jouw zorgverzekeraar vergoed, als je bij een niet gecontracteerde hulpaanbieder in behandeling komt. Wanneer je een zuivere restitutiepolis hebt, wordt de behandeling in principe 100% vergoed door de zorgverzekeraar (op het eigen risico na). Bij een naturapolis ligt de vergoeding meestal tussen de 60% en 80%, eveneens met in acht name van het eigen risico. Het is dus aan te raden uit te zoeken wat een zuivere restitutiepolis voor je kan betekenen. Omdat ik geen contracten met zorgverzekeraars heb, wordt de totale rekening van de behandeling naar jou gestuurd. Daarna kun je de rekening bij jouw zorgverzekeraar indienen.

Meer algemene informatie over vergoedingen van de psychische zorg vind je via deze link.

Voor medicatie kan er een eigen bijdrage gelden. Kijk hiervoor op medicijnkosten.nl

No show regeling

Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verzet. Dit kan telefonisch of per mail. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd of verzet, zal € 35 in rekening worden gebracht, omdat ik dan geen andere afspraak meer kan inplannen. Deze kosten kun je niet verhalen op je zorgverzekeraar.

Zelf betalen

Je kunt ervoor kiezen om je behandeling zelf te betalen. Mensen kunnen hiervoor kiezen omwille van de privacy tegenover een zorgverzekeraar. Het tarief in mijn praktijk is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven.

Coaching gesprekken: In het geval dat je liever geen diagnose wil hebben en het geen probleem vindt zelf te betalen, kunnen we een coaching traject starten. In deze gesprekken leg ik de pet van “de psychiater” naast me neer, vooral als het gaat om werken met psychofarmaca. Dat kan dan niet. Mijn kennis en ervaring van psychiater en priesteres neem ik uiteraard met me mee. Het tarief is 120 euro per uur.

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2022 is het verplicht eigen risico € 385,00. Dat betekent dat je de eerste € 385,00 van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

Wachttijd

Op dit moment heb ik geen ruimte voor nieuwe cliënten. Ik kies ervoor om niet met een wachtlijst te werken. Op deze plek ga ik regelmatig een update geven over of er wel of niet ruimte is voor nieuwe cliënten. Afhankelijk van de situatie zijn de deuren van de praktijk dus open of dicht. Ik heb er vertrouwen in, dat op deze manier de toestroom en doorstroom beste blijft bewegen.

Kwaliteit en Privacy

Volgens de verplichting binnen de zorgverzekeringswet beschikt de praktijk over een GGZ–kwaliteitsstatuut.

Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ik handel hierbij conform de wet (AVG) en beroepsethische regels. Er vindt geen uitwisseling van gegevens plaats zonder jouw schriftelijke toestemming. Mail communicatie verloopt via versleutelde programma Zorgmail.

Bij het registreren van de patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van VECOZO. Dit is een registratie en declaratiesysteem waar jouw huisarts en apotheker ook gebruik van maken. Indien je niet wilt dat jouw gegevens op deze wijze geregistreerd worden dan kun je dit kenbaar maken. Consequentie hiervan kan zijn dat jouw zorgverzekeraar de kosten niet zal vergoeden.

De praktijk voldoet aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit onze beroepsregistraties, specialisme en beroepsvereniging.

Nederlandse vereniging voor psychiatrie NVvP, Vereniging persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (VPeP), Vereniging voor transpersoonlijke psychiatrie (VvTP), Vereniging van vrijgevestigde psychiaters Utrecht (VUP)

Klachten en geschil

Klachten over de bejegening door de behandelaar of over de behandeling kan je in eerste instantie het beste direct met mij bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan maken ik gebruik van de klachtenregeling van de afdeling zelfstandige gevestigde psychiaters van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Regeling bij vakantie en calamiteiten

Ik streef ernaar om cliënten tijdig te informeren over geplande vakanties en we stemmen af wat tijdens mijn afwezigheid nodig is. Tijdens mijn afwezigheid kunnen cliënten terugvallen op collega psychiater Renate Tillema of eigen huisarts.